בדיקת ליקויי בניה

בדיקת ליקויי בניה על ידי קבלן בניה.

 הליך בדיקת ליקויי הבניה מוטל בראש ובראשונה על הקבלן שבנה ומכר לכם את הדירה.

זו חובתו של הקבלן, אף ללא בקשתכם, לערוך בדיקה לדירה כדי לוודא שאין בה ליקויים וכל זאת בטרם תמסר הדירה לידיכם.

 זאת ועוד, חובת הגילוי הנאות מחייבת את הקבלן ליזום אקט זה של בדיקת הליקויים בדירה על מנת שמצב הדירה יהא שקוף בפניכם לא רק ויזואלית אלא גם בפאן המקצועי מטעם הקבלן שבנה את הדירה.

 
ברור לכל כי מי שבנה את הדירה, הקבלן, יודע וחייב לדעת מה מצב הליקויים בדירה, ואל לקבלן לסמוך ידו על בדיקת הדירה על ידכם, אלא עליו ראשית ליידע אתכם מה מצב הדירה על פי מיטב כישוריו המקצועיים, מבלי שיסתיר מכם ליקויים, וכן גם על הקבלן לבצע בעצמו בדיקה מקיפה יותר של ליקויי הבניה בעת הבדיקה כדי שמלוא האמת המקצועית על מצב הליקויים בדירה תעמוד לנגד עיניכם.
 
כך אמור קבלן רציני להתנהג בבדיקת ליקויי הבניה, לא להסתתר ולהחביא את הליקויים אלא ההיפך לנקוט בפעולה יזומה ואמיתית לבדיקתם של הליקויים.
 

לצערנו המציאות שונה מהמתואר לעיל, ואם אתם לא תנקטו בפעולות אישיות מטעמכם לבחון מה הליקויים הקיימים בדירתכם לעולם לא תדעו מה המצב האמיתי של הדירה, כאשר מראה עיניים בלבד יכול להטעות ולהוליך אתכם שולל.

 ועל כן אל תתעצלו, דירתכם מבצרכם ואחד מהנכסים היקרים שלכם, ותעשו אתם את כל הנדרש מצדכם לצורך בדיקת ליקויי הבניה.