חוקים רלוונטים

להלן רשימת חוקים רלוונטיים בנושא ליקויי בניה :

חוק המכר (דירות)
חוק המכר (דירות), תשל”ג1973

פקודת הנזיקין
פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ”ח1968

חוק חוזה קבלנות
חוק חוזה קבלנות, תשל”ד1974

חוק החוזים
חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג1973

חוק החוזים האחידים
חוק החוזים האחידים, התשמ”ג1982

חוק הבוררות
חוק הבוררות, תשכ”ח1968

סדר הדין האזרחי
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ\”ד1984